• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het door ons verlenen van advies of het verstrekken van diensten in verband met enige opdracht waarvoor u ons mandateert. Iedere opdracht in verband met dewelke wij u onze diensten verstrekken is een opdracht in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
Verklaring over cookies